ARRM Ehitus OÜ pakub üldehitus- ja remonditöid

Teenused

Ehitusteenused:

  • Puidust ja puitelementidest  hoonete ehitus;
  • Fassaadi- ja katusetööd; 
  • Betoonitööd;
  • Vundamentide ehitus;
  • Siseviimistlustööd;

Infrateenused:

  • Teede ehitus (mullatööd, alusetööd, torutööd, liikluskorraldus, portaalide jm paigaldus);
  • Raudteede ehitus;
  • Betoonitööd;